Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (28.08.2008)