1981 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 yılında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. Nisan 1995’ten bu yana Kanıt Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ortağı ve müdürü olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.

Türkiye’de Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükü adlı çalışması Türk Harb İş Sendikası tarafından 1994 yılında kitap olarak yayınlandı. Dönem Sonu İşlemleri adındaki değişir yapraklı vergi rehberi niteliğindeki 5 cilt kitap ise Yaklaşım Yayınları tarafından 1999 yılında basıldı.

Sakıp Şeker’ in çeşitli dergilerde ve gazetelerde mali konularda çok sayıda makale ve incelemeleri yayınlanmış olup, seminer ve sempozyumlarda konuşmacı olarak görev almaktadır.

Sakıp ŞEKER 2010-2016 yılları arasında Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu üyeliğinde, 1999-2016 yılları arasında Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası bünyesinde kurulan Mevzuatı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeliğinde bulunmuştur.  Ayrıca 2005-2011 yılları arasında Vergi Konseyi üyesi olarak çalışmıştır.

Haziran 2016/Aralık 2017 döneminde Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olup,13.12.2017 tarihinden itibaren Oda Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
sakipseker@kanitymm.com.tr
Sakıp Şeker Makaleleri Sakıp Şeker Seminerleri