Kağıt Ortamında Beyanname Vermek Durumundaysanız, İndirilmesi Mümkün Olan Beyannameleri Doldurarak Vergi Dairenize Verebilirsiniz.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi İndirmek için tıklayınız.
Kurum Ortaklarına Ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim İndirmek için tıklayınız.
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İndirmek için tıklayınız.
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki
(Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.)
İndirmek için tıklayınız .
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
(Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin)
İndirmek için tıklayınız .
Yıllık Gelir Vergisi  Beyannamesi
(Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)
İndirmek İçin tıklayınız .
Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Ek Föy İndirmek için tıklayınız
Katma Değer Vergisi Beyannamesi – 1
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)
İndirmek için tıklayınız.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi – 2
(Vergi Sorumluları İçin)
İndirmek için tıklayınız.
Muhtasar Beyanname
(G.V.K. 94 üncü ve Geçici 67 inci Maddeleri ile K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)
İndirmek için tıklayınız .
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi – 1
(I Sayılı Liste : Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin)
İndirmek için tıklayınız .
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi – 2A
(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Olan Motorlu Taşıtlar İçin )
İndirmek için tıklayınız.
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi – 4
(IV Sayılı Liste : Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimleri İçin )
İndirmek için tıklayınız.
Harç Beyannamesi (1 No.lu)
(Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin )
İndirmek için tıklayınız .
Harç Beyannamesi (2 No.lu)
(Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin )
İndirmek için tıklayınız.
Harç Beyannamesi (4 No.lu)
(492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin )
İndirmek için tıklayınız.
Damga Vergisi Beyannamesi
(Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin)
İndirmek için tıklayınız .
Özel İletişim Vergisi Beyannamesi İndirmek için tıklayınız .
Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi İndirmek için tıklayınız.
Hizmet Vergisi Beyannamesi
(Sigorta Muameleleri Vergisi)
İndirmek için tıklayınız.
Hizmet Vergisi Beyannamesi
(Banka Muameleleri Vergisi)
İndirmek için tıklayınız.
4325 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlara Ait Geçici Vergi İndirimine İlişkin Bildirim İndirmek için tıklayınız.
Geçici Vergi Beyannamesi
(Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)
İndirmek için tıklayınız.
Geçici Vergi Beyannamesi
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
İndirmek için tıklayınız.
Deniz Araçlarına Yer Alan Vergisiz Yakıtın Devrine İlişkin Beyanname İndirmek için tıklayınız.
Özel Tüketim Vergi Beyannamesi 3A
(III Sayılı Liste : Alkollü İçkiler İçin)
İndirmek için tıklayınız.
Özel Tüketim Vergi Beyannamesi  3B
(III Sayılı Liste : Tütün Mamülleri İçin)
İndirmek için tıklayınız.
Özel Tüketim Vergi Beyannamesi  3C
(III Sayılı Liste : Kolalı Gazoz İçin)
İndirmek için tıklayınız.
Veraset Ve İntikal Vergi Beyannamesi İndirmek için tıklayınız.