Vergi Oranları

20 Şubat 2020

Yeniden Değerleme Oranları

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI Yıllar İlgili VUK Genel Tebliği Yeniden Değerleme Oranı (%) 2021 533 Sıra No.lu VUK GT 36,20 2020 521 Sıra No.lu VUK GT 9,11 […]
20 Şubat 2020

Gelir Vergisi Tevkifatı Oranları

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 67, 68, 69 ve 72. MADDELERİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına […]
20 Şubat 2020

Tecil Faizi Oranları

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI Dönemler Faiz Oranı (Aylık) Faiz Oranı (Yıllık) Yasal Düzenleme 21.12.2000-30.03.2001 tarihleri arasında % 3 % 36 412 Seri No.lu Tahsilat […]
20 Şubat 2020

Gelir Vergisi Tarifesi

2022 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) 32.000 TL’ye  kadar 15% 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 20% 170.000 TL’nin 70.000 TL’si […]
20 Şubat 2020

TEFE/ÜFE Oranları

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) (2003=100) YILLAR A Y L A R OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2006 […]
20 Şubat 2020

Damga Vergisi Oranları

2022 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR – Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59 – Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri […]