Vergi Oranları

20 Şubat 2020

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. UyarıncaDar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin […]
20 Şubat 2020

Yeniden Değerleme Oranları

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI Yıllar İlgili VUK Genel Tebliği Yeniden Değerleme Oranı (%) 2018 503 Sıra No.lu VUK GT 23,73 2017 484 Sıra No.lu VUK GT 14,47 […]
20 Şubat 2020

Gelir Vergisi Tevkifatı Oranları

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDELERİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına […]
20 Şubat 2020

Tecil Faizi Oranları

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI Dönemler Faiz Oranı (Aylık) Faiz Oranı (Yıllık) Yasal Düzenleme 21.10.2010 tarihinden itibaren % 1 % 12 Seri: C Sıra No: […]
20 Şubat 2020

Gelir Vergisi Tarifesi

2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) 18.000 TL’ye  kadar 15% 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası 20% 98.000 TL’nin 40.000 TL’si […]
20 Şubat 2020

TEFE/ÜFE Oranları

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) (2003=100) YILLAR A Y L A R OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2006 […]
20 Şubat 2020

Damga Vergisi Oranları

2017 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR – Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59 – Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri […]