DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (TL)
Dönemler 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin
01.07.2023-31.12.2023 Dönemi 13.414,50 13.414,50
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi 10.008,00 10.008,00
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi 6.471,00 6.471,00
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 5.004,00 5.004,00
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi 3.577,50 3.577,50
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi 2.943,00 2.943,00

 

DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ (SPEK) SINIRLARI
Dönemler SPEK Alt Sınırı (TL) SPEK Üst Sınırı (TL)
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.07.2023-31.12.2023 Dönemi 447,15 13.414,50 3.353,63 100.608,90
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi 333,60 10.008,00 2.502,00 75.060,00
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi 215,70 6.471,00 1.617,75 48.532,50
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi 166,80 5.004,00 1.251,00 37.530,00
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi 119,25 3.577,50 894,38 26.831,40
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi 98,10 2.943,00 735,75 22.072,50
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (TL) VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
01.07.2023 – 31.12.2023 Dönemi 01.07.2023 –  31.12.2023 127,45 TL
1 Brüt Ücret 13.414,50 01.01.2023 –  30.06.2023 108,42 TL
2 Sigorta Primi İşçi Payı (1×0,14) 1.878,03 01.07.2022 – 31.12.2022 83,40 TL
3 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (1×0,01) 134,15 01.01.2022 – 30.06.2022 58,86 TL
4 Gelir Vergisi Matrahı 01.07.2021 – 31.12.2021 44,95 TL
5 Gelir Vergisi 01.01.2021 – 30.06.2021 41,45 TL
6 Damga Vergisi 01.07.2020 – 31.12.2020 38,62 TL
7 Kesintiler Toplamı (2+3) 2.012,18 01.01.2020 – 30.06.2020 36,52 TL
8 Net Ücret (1-7) 11.402,32 01.07.2019 – 31.12.2019 34,61 TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER(01.07.2023-31.12.2023 Dönemi)
01.07.2023 – 31.12.2023 Dönemi 23.489,83 TL
01.01.2023 – 30.06.2023 Dönemi 19.982,83 TL Brüt Asgari Ücret 13.414,50
01.07.2022 – 31.12.2022 Dönemi 15.371,40 TL Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 1.878,03
01.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi 10.848,59 TL İşs. Sig. İşçi Payı (% 1) 134,15
01.07.2021 – 31.12.2021 Dönemi 8.284,51 TL Damga Vergisi (% 0,759)
01.01.2021 – 30.06.2021 Dönemi 7.638,96 TL Kesintiler Toplamı 2.012,18
01.07.2020 – 31.12.2020 Dönemi 7.117,17 TL Net Ücret 11.402,32
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI
6/2000-12/2001 01.01.2002’den itibaren 01.01.2023’den itibaren 250,00 TL
İşçi Payı % 2 % 1 07.07.2022 – 31.12.2022 149,00 TL
İşveren Payı % 3 % 2 01.01.2022 – 06.07.2022 92,00 TL
Devlet Payı % 2 % 1 01.01.2021 – 31.12.2021 73,50 TL
İSKONTO VE FAİZ ORANLARI ASGARİ ÜCRETTEİŞVEREN KATKISI
Reeskont İşleml. Avans İşleml.
24.06.2023’den itibaren % 15,75 % 16,75 01.07.2023-31.12.2023 Dönemi
31.12.2022 – 23.06.2023 Dönemi % 9,75 % 10,75 Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 2.749,97
31.12.2021 – 30.12.2022 Dönemi % 14,75 % 15,75 İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) 268,29
19.12.2020 – 30.12.2021 Dönemi % 15,75 % 16,75 Toplam İşveren Katkısı 3.018,26
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
2018 (TL) 2019 (TL) 2020 (TL) 2021 (TL) 1-6.2022 (TL) 7-12.2022 (TL) 2023 (TL)
16,00 19,00 23,00 25,00 34,00 51,00 110,00
VERGİDEN MÜSTESNA ULAŞIM BEDELİ
2019 (TL) 2020 (TL) 2021 (TL) 1-6.2022 (TL) 7-12.2022 (TL) 2023 (TL)
10,00 12,00 13,00 17,00 25,50 56,00

 

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
2018 2019 2020 2021 2022 2023/I-II 2023/III
Gelir Vergisi Mükellefleri İçin % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15
Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin % 22 % 22 % 22 % 25 % 23 % 20 % 25

 

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)  15
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde

20

Açıklamalar

Ayrıca, 7316 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) bendiyle, söz konusu geçici 13 üncü maddenin,

-1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği,

-Bu oranların özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanacağı

belirtilmiştir.

Bu kapsamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına %25 oranında kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacaktır. 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise %23 oranında kurumlar vergisi alınacaktır.

Dolayısıyla, geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden itibaren %25 oranında; kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerde ise 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde %25 olarak uygulanacaktır.”

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

Gelir Vergisi Tarifesi (GÜNCEL)

(Ücretliler)

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

70.000 TL’ye kadar % 15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası % 20
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası % 27
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası % 35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası % 40

Gelir Vergisi Tarifesi (GÜNCEL)

(Diğer)

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

70.000 TL’ye kadar % 15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası % 20
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası % 27
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası % 35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası % 40