Yararlı Bilgiler

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 2.558,40 2.558,40
Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 358,18
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 25,58
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 2.174,64
Gelir Vergisi 326,20 326,20
Damga Vergisi 19,42 19,42
Kesintiler Toplamı 729,38 729,38
Net Ücret 1.829,02 1.829,02

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 524,47
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) 51,17
Toplam İşveren Katkısı 575,64

2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)
Bekâr 191,88 Evli, eşi çalışan ve çocuksuz 191,88
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 230,26 Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu 220,66
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 259,04 Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu 249,44
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 287,82 Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu 287,82
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 326,20 Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu 307,01
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 326,20 Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu 326,20

2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
18.000 TL’ye  kadar 15%
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası 20%
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası 27%
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası 35%
oranında vergilendirilir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
DÖNEMİ TUTARI
01.01.2019 – 30.06.2019 Dönemi 6.017,60 TL
01.07.2018 – 31.12.2018 Dönemi 5.434,42 TL
01.01.2018 – 30.06.2018 Dönemi 5.001,76 TL