ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (TL)
01.01.2022-31.12.2022 Dönemi
1 Brüt Ücret

5.004,00

2 Sigorta Primi İşçi Payı (1×0,14)

700,56

3 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (1×0,01)

50,04

4 Gelir Vergisi Matrahı  
5 Gelir Vergisi  
6 Damga Vergisi  
7 Kesintiler Toplamı (2+3)

750,60

8 Net Ücret (1-7)

4.253,40

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
01.01.2022-31.12.2022 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5)

1.025,82

İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2)

100,08

Toplam İşveren Katkısı

1.125,90

 


2022 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin)
32.000 TL’ye  kadar 15%
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 20%
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası 27%
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası 35%
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası 40%
oranında vergilendirilir
2022 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
32.000 TL’ye  kadar 15%
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 20%
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası 27%
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası 35%
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası 40%
oranında vergilendirilir.