Sakıp Şeker Makaleleri

3 Aralık 2021

2021 Yılı Makaleleri ve Mesleki Yazıları

2021/Ocak Yaklaşım, Amme Alacaklarında Ödeme Emrine Karşı İtiraz, Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları İndirmek İçin Tıklayınız Güncel Maliye Tartışmaları, Uyumlu Mükellef Vergi İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi İndirmek […]
19 Şubat 2020

2015 Yılı Makaleleri

2015/01-02 Yaklaşım, YİD Modeli Çerçevesinde Yapılan İşlemlerin Vergilendirilmesi İndirmek İçin Tıklayınız 2015/01-Çayyolulife, Sat Geri Kirala İşlemlerine KDV Engeli İndirmek İçin Tıklayınız 2015/03-Çayyolulife, Kira Gelirlerinin Beyanı İndirmek […]
19 Şubat 2020

2014 Yılı Makaleleri

2014/01-Yaklaşım, Fiili imkansızlık Halinde İnternet Ortamında Beyanname Verilmediği Gerekçesiyle Ceza Kesilemez. İndirmek İçin Tıklayınız 2014/01-Vergi Sorunları, Tür Değişikliğinde Esas Sermayenin Tespiti İndirmek İçin Tıklayınız 2014/08-Yaklaşım, Borca […]
19 Şubat 2020

2013 Yılı Makaleleri

Nisan’2013, Vergi Sorunları, Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamasında Kabul Edilmeyen Giderlere Genel Bir Bakış İndirmek İçin Tıklayınız Haziran’2013, Vergi Sorunları, KDV Tebliğ Taslağına Göre İadesi Gereken […]
19 Şubat 2020

2012 Yılı Makaleleri

Mayıs’2012, Yaklaşım, Huzur Hakkı Ücretlerinin Vergilendirilmesinde SGK (Bağ-Kur) Primi İndirilebilir Mi? İndirmek İçin Tıklayınız Haziran’2012, Vergi Sorunları, Muhasebe Standartlarına ve Bağımsız Denetime Geçiş Süreci Üzerine Görüşler […]
19 Şubat 2020

2011 Yılı Makaleleri

2011/Ocak-Şubat, ASMMMO, BÜLTEN DERGİSİ,Sayı: 194 Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında “Hazine Zararı” Kavramı İndirmek İçin Tıklayınız 2011/Ocak, Yaklaşım Dergisi, Fatura Düzenlememe Fiilinin Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Tespit Edilmesi […]
19 Şubat 2020

2010 Yılı Makaleleri

2009 Yılına Ait Şahsi Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyanına İlişkin Notlar İndirmek İçin Tıklayınız 2010/1 – ASMMMO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi – Sermayeye İlave Edilen Şirket […]
19 Şubat 2020

2009 Yılı Makaleleri

Aşağıdaki pdf uzantılı dökümanları açabilmek için Adobe Reader ‘ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ […]
19 Şubat 2020

2008 Yılı Makaleleri

Aşağıdaki pdf uzantılı dökümanları açabilmek için Adobe Reader ‘ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ […]