Sosyal Güvenlik Alacaklarının, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 25 inci Maddesine Göre Peşin veya Taksitle Ödenmesi Hakkında 2008-79 Sayılı Genelge Yayınlandı