Mal Hizmet Alış ve Satışlarla İlgili Ba, Bs Formları, Usul ve Esasları Resmi Gazatede Yayımlandı.