Elektronik Ortamda Beyanname Gönderme İle İlgili 340 ve 346 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapan 386 Sıra No’lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (22.08.2008)