Kanıt YMM

3 Aralık 2021

2021 Yılı Makaleleri ve Mesleki Yazıları

2021/Ocak Yaklaşım, Amme Alacaklarında Ödeme Emrine Karşı İtiraz, Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları İndirmek İçin Tıklayınız Güncel Maliye Tartışmaları, Uyumlu Mükellef Vergi İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi İndirmek […]