2014 Yılı Sirkülerimiz

e-Posta Yazdır PDF
01 Elektronik Ortamda Kayıt Zorunluluğu (431 No'lu VUK Tebliği) İndirmek İçin Tıklayınız
02 2014 Yılı Asgari Ücret-SGK Tavan Taban-Kıdem Tazminatı Hadleri İndirmek İçin Tıklayınız
03 GVK ve VUK Değişen Hadler İndirmek İçin Tıklayınız
04 MTV Tarifesi Yeniden Düzenlendi. İndirmek İçin Tıklayınız
05 Bazı Mallarda ÖTV Oranları Artırıldı İndirmek İçin Tıklayınız
06 Kayıtlı Elektronik Posta Kullanma Zorunluluğu İndirmek İçin Tıklayınız
07 Maktu Harç ve Damga Vergisi Oranları Artırıldı. İndirmek İçin Tıklayınız
08 2013 Değerleme Döviz Kurları İndirmek İçin Tıklayınız
09 2013 Yılı Konut Kira Geliri Beyanı İndirmek İçin Tıklayınız
10 6525 Sayılı Kanun ile İlgili Açıklamalar İndirmek İçin Tıklayınız
11 2014 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler İle İlgili Açıklama İndirmek İçin Tıklayınız
12 2013 Yılı Gelir Vergisi Beyanı İndirmek İçin Tıklayınız
13 Ödeme Kaydedici Cihazlar İle İlgili Değişiklikler İndirmek İçin Tıklayınız
14 SGK Engelli İşçi, İşveren Prim Desteği İndirmek İçin Tıklayınız
15 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler İndirmek İçin Tıklayınız
16 Dahilde İşleme Rejimi Kararı Değişikliği İndirmek İçin Tıklayınız
17 1 No'lu KDV Genel Uygulama Tebliği İndirmek İçin Tıklayınız
18 İTUS VE HİS Sertifikası İndirmek İçin Tıklayınız
19 Mayıs Bildirimleri ve Ödemeleri İndirmek İçin Tıklayınız
20 ÖKC Kayıt Süresi-Matbaa Basım-Yeni Eklenen ATİK Oranları İndirmek İçin Tıklayınız
22 Şirket Ortaklarının SGK'na Bildirimi İndirmek İçin Tıklayınız
23 Şirket Ortaklarının SGK'na Bildirimi - 2 - İndirmek İçin Tıklayınız
24 E-Defter Uygulaması 2015 Yılında Başlıyor. İndirmek İçin Tıklayınız
25 6552 Sayılı Kanuna İlişkin Hatırlatmalar İndirmek İçin Tıklayınız