2010 Yılı Sirkülerimiz

e-Posta Yazdır PDF
31 2011 Yılında Uygulanacak GV Tarifesi ve VUK Yer Alan Had ve Miktarlar Değişti. İndirmek İçin Tıklayınız
30 2011 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Maktu Harçlar %7,7 Artırıldı. İndirmek İçin Tıklayınız
29 2011 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Açıklandı. İndirmek İçin Tıklayınız
28 2005 Yılından İtibaren Dahilde İşleme İzin Belgelerinde İkincil İşlem Görmüş Ürünlere Ait Gümrük Vergilerinin Ödenmesi İçin 6 Aylık Süre 13.05.2011 Tarihinde Sona Erecek İndirmek İçin Tıklayınız

 

27 Resmi Defter Tasdiki - Gecikme Zammı ve Tecil Faizi İndirimine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği - Yeniden Değerleme Oranı İndirmek İçin Tıklayınız
26 Tecil Faizi Oranı İndirildi. İndirmek İçin Tıklayınız
25 Model Yılı 1985 veya Daha Eski Olan Taşıtlar İle Çalınan veya Trafikten Çekilen Taşıtlara Ait MTV'nde 6009 Sayılı Kanunla Getirilen Kısmi Affa İlişkin Tebliğ Yayımlandı. İndirmek İçin Tıklayınız
24 Kamu Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı İndirildi. İndirmek İçin Tıklayınız
23 Yatırım İndirimi Uygulamasıyla İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. İndirmek İçin Tıklayınız
22 2010/3.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Döviz Kurları İndirmek İçin Tıklayınız
21 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı İndirmek İçin Tıklayınız
20/EK 2010/20 Sayılı Sirkülerimiz İle İlgili Önemli Açıklama İndirmek İçin Tıklayınız
20 6009 Sayılı Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun 1 Ağustos'ta Yayımlandı. İndirmek İçin Tıklayınız
19 2010/2.Geçici Vergi Dönemi Değerleme Kurları İndirmek İçin Tıklayınız
18 2010 Yılı Mali Tatil İndirmek İçin Tıklayınız
17 Asgari Ücret-SSK Taban Tavan- Kıdem Tazminatı (01.07.2010 - 31.12.2010) İndirmek İçin Tıklayınız
16 İstirahatli Olan Sigortalıların SGK'ya Bildirilmesi İndirmek İçin Tıklayınız
15 Vergi Levhası Tasdiki - ÇTV ve Emlak Vergisi 1.Taksit Ödemesi İndirmek İçin Tıklayınız
14 2010/1.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Döviz Kurları İndirmek İçin Tıklayınız
13 Binek Otomobili Kriteri Değişti. İndirmek İçin Tıklayınız
12 Harçlar Kanunu'nun 28/a maddesindeki "Karar ve İlam Harcı Ödenmedikçe İlgiliye İlam Verilmez" Hükmü Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir. İndirmek İçin Tıklayınız
11 Kamu İhalelerinde Bilançolarda Aranacak Yeterlilik Kriterleri ile İlgili Süre 01/05/2011 Tarihine Kadar Uzatıldı. İndirmek İçin Tıklayınız
10 Şubat Ayında İşe Giren veya İşten Ayrılan Personel Nedeniyle Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar Hakkında İndirmek İçin Tıklayınız
09 2009 Yılı Gelirlerinin Toplanması ve Beyanı İndirmek İçin Tıklayınız
08 53 Sıra Numaralı KDV Sirküleri Yayımlandı İndirmek İçin Tıklayınız
07 "BA" ve "BA" Bildirim Formlarının Verilmesinde Yeni Düzenleme Yapıldı İndirmek İçin Tıklayınız
06 2010 Yılında Uygulanacak Nispi ve Maktu Harçlar %10 Oranında Artırıldı. İndirmek İçin Tıklayınız
05 31.12.2009 Tarihi İtibari İle Yabancı Paraların Türk Lirası Karşılığı ve Değerleme İşlemleri İndirmek İçin Tıklayınız
04 2010 MTV Tarifeleri Yeniden Yayımlandı. İndirmek İçin Tıklayınız
03 Yatırım İndirimi ve GV Tarifesi İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları Yayımlandı. İndirmek İçin Tıklayınız
02 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcirah TutarlarıYayımlandı. İndirmek İçin Tıklayınız
01 2010 Yılı Yeni Had ve Oranlar Açıklandı. İndirmek İçin Tıklayınız