TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDE BAŞVURU SÜRE 05 ARALIK 2008 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

e-Posta Yazdır PDF

TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDE BAŞVURU SÜRESİ 05 ARALIK 2008 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

SERİ : B SIRA NO : 5 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı27068
Resmi Gazete Tarihi28/11/2008
Kapsam

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun1 48 inci maddesine istinaden hazırlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği, 30 Ekim 2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Tebliğ olunur.

-------

1 28/7/1953 gün ve 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.