2008 Yılı Sirkülerimiz

e-Posta Yazdır PDF

Aşağıdaki pdf uzantılı dökümanları açabilmek için Adobe Reader 'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ tıklayıp "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçiniz.

43 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limited Şirket Ortakları İle İşyeri Sahiplerinin Sigortalılık Durumuİndirmek İçin Tıklayınız
42 2009 Yılı Resmi Defterlerinin Tasdiki ve 2008 Defterlerinin Kontrolüİndirmek İçin Tıklayınız
41 En Az 10 İşçi Çalıştıran İşverenlerin 1.1.2009 Tarihinden İtibaren Ücret ve Benzeri Ödemeleri Bankalar ve PTT Aracılığıyla Yapmalarına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı. İndirmek İçin Tıklayınız
40 5510 Sayılı Kanunun 4/b Maddesi Kapsamına Giren Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Limited Şirket Ortakları ile İşyeri Sahiplerinin Sigortalılık Durumuİndirmek İçin Tıklayınız
39 2003 Yılına Ait Fon Paylarının İadesi İçin 31.12.2008 Tarihine Kadar Vergi Dairesine Müracaat Edilmesi Gerekmektedir.İndirmek İçin Tıklayınız
38 Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranlarının Hesabı ve 5 Puanlık İşveren Sigorta Primi İndirimine İlişkin Genelge Yayımlandıİndirmek İçin Tıklayınız
37 Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İadesi Alacaklarından Mahsup Edilmesiİndirmek İçin Tıklayınız
36 Vadesi 1 Eylül 2008 Tarihinden Önceki Vergi Borçlarının 18 Ay Süre İle Tecil ve Taksitlendirmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandıİndirmek İçin Tıklayınız
35 5510 Sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin Açıklamalar ( II )İndirmek İçin Tıklayınız
34 5510 Sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin Açıklamalar ( I )İndirmek İçin Tıklayınız
33 5746 Sayılı Kanun Kapsamında ARGE Desteğinden Yararlanan İşletmelerde İşveren Hissesi Sigorta Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayımlandı.İndirmek İçin Tıklayınız
32 Kontak Lensler ve Gözlük Camlarında KDV Oranı %18’den %8’e İndirildi.İndirmek İçin Tıklayınız
31 2008-31 B FORMLARI SON UYARI İndirmek İçin Tıklayınız
30 Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Af Süresi 8 Eylül 2008'e Kadar Uzatıldıİndirmek İçin Tıklayınız
29 Transfer Fiyatlandırılması Formuİndirmek İçin Tıklayınız
28 110 Nolu KDV Genel Tebliğiİndirmek İçin Tıklayınız
27 Kira Ödemelerinde Tahsilatİndirmek İçin Tıklayınız
26 KDV Oranlarıİndirmek İçin Tıklayınız
25 Harç Kanunu Genel Tebliğiİndirmek İçin Tıklayınız
24 Asgari Ücret - Döviz Kurlarıİndirmek İçin Tıklayınız
23 Mali Tatil Uygulamasıİndirmek İçin Tıklayınız
22 5766 Sayılı Kanunİndirmek İçin Tıklayınız
21 İş Kanunu'nda Değişiklilerİndirmek İçin Tıklayınız
20 B Formlarıİndirmek İçin Tıklayınız
19 Vergi Levhası, Emlak Vergisi, Yat İnd. Stopajıİndirmek İçin Tıklayınız
18 Transfer Fiyatlandırması Formu Değişiklikleriİndirmek İçin Tıklayınız
17 KDV Oranları Değiştirildiİndirmek İçin Tıklayınız
16 Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesiİndirmek İçin Tıklayınız
15 2008 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi Sirküleriİndirmek İçin Tıklayınız
14 İhtilaflı Borçlarda Uzlaşmaİndirmek İçin Tıklayınız
13 SSK Ek-1 ve Ek-2İndirmek İçin Tıklayınız
12 KDV Tevkifatıİndirmek İçin Tıklayınız
11 5736 Sayılı Kanunİndirmek İçin Tıklayınız
10 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi-Acente Kdvİndirmek İçin Tıklayınız
09 B Formları Bildirim Süreleri Uzatıldıİndirmek İçin Tıklayınız
08 KDV Bey. İndirilecek KDV Beyani Şekliİndirmek İçin Tıklayınız
07 B Formlarıİndirmek İçin Tıklayınız
06 31.12.2007 Tarihli Değerleme Kurlarıİndirmek İçin Tıklayınız
05 107 Nolu KDV Genel Tebliğiİndirmek İçin Tıklayınız
04 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün...İndirmek İçin Tıklayınız

03 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Yeniden Düzenlendi

İndirmek İçin Tıklayınız
02 Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklerİndirmek İçin Tıklayınız
01 KDV ORANLARINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU...İndirmek İçin Tıklayınız